Ivita Faituša
Izglītība

2006. – Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā -Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte

Kopš 2011.gada Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante, pētījuma tēma – Iekšējais audits Latvijas publiskajā sektorā

Darba pieredze

Kopš 24.07.2008. – SIA „IF Birojs” dibinātāja, valdes locekle un galvenā grāmatvede.

Kopš 02.07.2007.- SIA „Firma A.G.” Zvērinātas revidentes Ainas Garančas palīgs.

Kopš 20.11.2008. – semināru vadīšana semināru un konsultāciju centrā „Letija” un publikācijas par grāmatvedības un iekšējā audita tēmām žurnālā „Bilance”.

09.07.2003.- 22.01.2008. – Finanšu ministrija, Iekšējā audita departaments – vecākā referente.

Dalība organizācijās

Iekšējo auditoru institūta biedrs kopš 2010.gada oktobra.

_____________________________________________________________

Zita KarjusaZita

Izglītība:

2006. – kvalifikācija ekonomists – Ekonomikas un Kultūras augstskola.

2000. – vidējā izglītība ar sekretāres profesiju – Rīgas 19.arodvidusskola.

Darba pieredze

Kopš 01.02.2010. – SIA „IF Birojs”, grāmatvede.

04.01.2002.- 31.08.2010. – akciju sabiedrība „Komunālprojekts”, kancelejas vadītāja.