SIA “IF Birojs” piedāvā grāmatvedības pakalpojumus:

  • mazajiem uzņēmumiem
  • vidējiem uzņēmumiem
  • biedrībām un nodibinājumiem
  • projektiem
  • fiziskām personām
  • u.c. kam nepieciešami grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas
  • komunālo rēķinu sagatavošana daudzdzīvokļu mājām.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites pareizību un precizitāti, kā arī garantējam informācijas konfidencialitāti.