Ivita Faituša


Izglītība

2018.g- profesionāla grāmatveža sertifikāts (LR grāmatvežu asociācija)

2018.g- ekonomikas doktora zinātniskais grāds grāmatvedībā un uzskaites teorijā (Dr. oec.)

2006.g- sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā ( Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte)

Darba pieredze

Kopš 2021.g- asoc.profesore Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja

Kopš 2014.g- 2021.g  docētāja LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Finanšu un grāmatvedības nodaļā

Kopš 2008.g- SIA „IF Birojs” dibinātāja, valdes locekle un galvenā grāmatvede.

2007.g- 2012.g- SIA „Firma A.G.” Zvērinātas revidentes Ainas Garančas palīgs.

Kopš 2008.g- publikācijas par grāmatvedības un iekšējā audita tēmām žurnālā “I-Finanses” un “Bilance”.

2003.- 2008.g- Finanšu ministrija, Iekšējā audita departaments – vecākā referente.

Dalība organizācijās

LR Grāmatvežu asociācijas biedrs kopš 2019. gada


Ivars Faitušs


Izglītība

2014.g-  apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Ugunsdrošība un aizsardzība”, 160 stundas (SIA FN Serviss mācību centrs “Drošība”)

2012.g- iegūta profesionālā kvalifikācija “Namu pārzinis” (RISEBA)

2004.g- profesionālā augstākā izglītība, iegūta kokapstrādes  inženiera kvalifikācija (LLU, Meža fakultāte)

Darba pieredze

Kopš 2018. g- SIA “Caleo” valdes loceklis

2012.-2018.g- SIA “Dižozols plus” izstrādājumu  projektētājs

Kopš 2009.g- Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Ieriķu ielas nams” valdes priekšsēdētājs un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks

Kopš 2009.g- SIA “IF Birojs” rēķinvedis un konsultants daudzdzīvokļu  apsaimniekotāju komunālo rēķinu sagatavošanas jautājumos

2006.-2009.g- SIA „Dižozols Plus”- projektu vadītājs

2004.-2006.g- SIA „Ēdelveiss EG” –mēbeļu konstruktors

2003.-2004.g- SIA „Malteks”- maiņas meistars


Vēsma Šaršūne

Izglītība

2001.-2006 g. LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Grāmatvedības institūts, profesionālais bakalaura grāds

Darba pieredze

2005.-2019.g SIA RIMI Latvia grāmatvede

Kopš 2021.g. SIA IF Birojs grāmatvede