Ivita Faituša


Izglītība

2018.g- profesionāla grāmatveža sertifikāts (LR grāmatvežu asociācija), 2023.g – resertifikācija

2018.g- ekonomikas doktora zinātniskais grāds grāmatvedībā un uzskaites teorijā (Dr. oec.)

2006.g- sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā ( Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte)

Darba pieredze

2021.g- 2023.g asoc.profesore Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja

2014.g- 2021.g  docētāja LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Finanšu un grāmatvedības nodaļā

Kopš 2008.g- SIA „IF Birojs” dibinātāja, valdes locekle un galvenā grāmatvede.

2007.g- 2012.g- SIA „Firma A.G.” Zvērinātas revidentes Ainas Garančas palīgs.

Kopš 2008.g- publikācijas par grāmatvedības un iekšējā audita tēmām žurnālā “I-Finanses” un “Bilance”.

2003.- 2008.g- Finanšu ministrija, Iekšējā audita departaments – vecākā referente.

Dalība organizācijās

LR Grāmatvežu asociācijas biedrs kopš 2019. gada


Ivars Faitušs


Izglītība

2014.g-  apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Ugunsdrošība un aizsardzība”, 160 stundas (SIA FN Serviss mācību centrs “Drošība”)

2012.g- iegūta profesionālā kvalifikācija “Namu pārzinis” (RISEBA)

2004.g- profesionālā augstākā izglītība, iegūta kokapstrādes  inženiera kvalifikācija (LLU, Meža fakultāte)

Darba pieredze

Kopš 2023. g – SIA “Supellex.lv” valdes loceklis

2018. g- 2023. g – SIA “Caleo” valdes loceklis

Kopš 2009.g- Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Ieriķu ielas nams” valdes priekšsēdētājs un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks

Kopš 2009.g- SIA “IF Birojs” rēķinvedis un konsultants daudzdzīvokļu  apsaimniekotāju komunālo rēķinu sagatavošanas jautājumos