SIA “IF Birojs” piedāvā sekojošus grāmatvedības pakalpojumus:

  • grāmatvedības uzskaites sakārtošanu, atjaunošanu;
  • grāmatvedības pirmdokumentu datorizētu apstrādi, uzskaiti un uzglabāšanu atbilstoši LR likumdošanas prasībām;
  • atskaišu sagatavošanu vadībai un iesniegšanu LR valsts institūcijās;
  • gada pārskata sagatavošanu;
  • pasūtītāja interešu pārstāvēšanu LR valsts institūcijās;
  • projektu grāmatvedības uzskaiti;
  • fizisko personu grāmatvedības uzskaites veikšanu un gada ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanu.